ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Workshop na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti u dětí MŠ a žáků ZŠ-podpora vzniku centra kolegiální podpory pro školy v území ORP Rokycany.