DOKUMENTY K připomínkování

V současné době nejsou ve veřejném  připomínkovém řízení žádné strategické a rozvojové dokumenty MAP.